p/a Wijkcentrum “De Kern”
Rembrandlaan 72a
9601 XD  Hoogezand
E-mail: sen.comp.ver.alths@outlook.com
IBAN: NL68RABO0379100924
  Alt H.S.
Seniorencomputervereniging “alt h.s.”
Computervereniging voor 55 plussers
Postadres:
Secretariaat:
A. Viel
Dahliastraat 44
9611 GK Sappemeer
0598-395345
 
Nieuws         Doelstelling
 
Mededeling Geen inloop
Op donderdag 27 april a.s. is er geen inloopavond i.v.m. Koningsdag.
Op donderdag 4 mei a.s. is er ook geen inloop i.v.m. de dodenherdenking.

Microsoft beŽindigt ondersteuning voor Windows Vista
Vaarwel Windows Vista. Microsoft stopt sinds 12 april 2017 officieel met de ondersteuning van het oude en fel bekritiseerde besturingssysteem. Wie nog Vista draait, moet dringend op zoek naar een alternatief.

Windows10
Heeft u als lid van Alt HS een vraag over Windows10, dan kunt u die stellen aan dhr. B. den Bak, dhr. J. Jongman. 1 van hen is aanwezig bij de inloopbijeenkomsten. Wel graag een omschrijving van het probleem geven. Om verwarring en misverstanden te voorkomen, niet meer dan 1 probleem tegelijk. Uw vraag wordt persoonlijk behandeld in zaal 5a. Voor technische vragen kunt u terecht bij dhr. K. Jongsma.

word Thema-avonden
Er zijn data bekend voor 2 thema avonden voor onze leden, te weten donderdag 20 april en donderdag 11 mei, het is aan jullie om te reageren voor wat het onderwerp betreft. Jullie hebben de keuze tussen WORD, EXCEL en POWERPOINT. We hebben iemand gevonden voor uitleg en begeleiding hier over. Het is de bedoeling dat we in kleine groepjes gaan werken, voor ieder onderwerp een groep.
Namens de activiteiten commissie Jan Jongman.

email Email-adres
Wij hebben een nieuw email-adres: sen.comp.ver.alths@outlook.com.
Daar kunt u uw op- en/of aanmerkingen en nieuws naar toemailen.

 
voorzittershamer

Nieuwjaaarsrolletje
Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaarsvisite
Op donderdag 12 januari 2017 was voor de leden de Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaarsvisite. Het was een heel gezellige bijeenkomst.
Na het openingswoord van onze voorzitter, dhr. J. van der Molen, werd begonnen met de Algemene Leden Vergadering.
Wilt u graag weten wat de belangrijkste veranderingen zijn, klik dan hier.
 
Gevaar Waarschuwing
Beste mensen.
Wees op je hoede
Dit is bittere ernst voor iedereen in Nederland en het begint in nu ook in BelgiŽ!!!! Momenteel worden in Nederland pakketjes bezorgd bij mensen die deze niet besteld hebben. De vaak platte pakketjes (games)worden gewoon door de brievenbus gestopt, je kunt ze dus niet weigeren. Op het pakje staat wel jouw adres, maar met een andere naam (van een niet bestaand persoon). Later op de dag belt er iemand bij je aan die zegt dat hij/zij het pakketje komt ophalen. Deze persoon geeft als reden dat het pakketje door een vriend/vriendin is besteld, maar dat deze vriend/vriendin het huisnummer niet goed heeft doorgegeven. GEEF HET PAKKETJE NIET MEE!!!!. Geef je het pakketje wel mee,dan ontvang jij na enige tijd een betalingsherinnering van de afzender. Jij bent dan blijkbaar aansprakelijk voor de kosten. Vertel de afhaler dat je eerst contact opneemt met de afzender van het pakketje en de afhaler zal zonder morren vertrekken.
Trap er dus niet in, al komt de afhaler overtuigend en geloofwaardig over. Ook de politie waarschuwt om geen onbestelde pakketjes af te geven aan vreemden! Neem dus contact op met de afzender van het pakketje en retourneer dit - meld dit dan bij de politie. (0900 8844).
Blijf op je hoede en geef geen onbestelde pakketjes mee aan vreemden, dan is het snel afgelopen met deze laffe manier van frauderen.
Wijziging
Mocht u een nieuw telefoon-
nummer, email-adres of adres
hebben of krijgen, geeft u dat
dan door aan onze secretaris.

Agenda

April 2017
04 Inloopmiddag
06 Inloopavond
11 Inloopmiddag
13 Inloopavond
18 Inloopmiddag
20 Thema-avond
Word, excel, Powerpoint
25 Inloopmiddag
27 Geen inloop
i.v.m. Koningsdag
De inloopmiddagen  beginnen om 14.00 uur.
De inloopavonden
beginnen om 19.30 uur.

Ziekte
Kent u een lid die ernstig of langdurig ziek is, graag doorgeven aan:
mevr. R. Boog 0598-399289
of mevr. B.E.C. Frank
050-4041799