p/a Wijkcentrum “De Kern”
Rembrandlaan 72a
9601 XD  Hoogezand
E-mail: alths@sbon.nl
IBAN: NL68RABO0379100924
  Alt H.S.
Seniorencomputervereniging “alt h.s.”
Computervereniging voor 55 plussers
Postadres:
Secretariaat:
A. Viel
Dahliastraat 44
9611 GK Sappemeer
0598-395345
 
Nieuws         Doelstelling
 
Mededeling Windows10
Heeft u als lid van Alt HS een vraag over Windows10, dan kunt u die stellen aan dhr. B. den Bak, dhr. J. Jongman of mevr. J. Kappe. 1 van hen is aanwezig bij de inloopbijeenkomsten. Wel graag een omschrijving van het probleem geven. Om verwarring en misverstanden te voorkomen, niet meer dan 1 probleem tegelijk. Uw vraag wordt persoonlijk behandeld in zaal 5a. Voor technische vragen kunt u terecht bij dhr. K. Jongsma.

Belangrijke veiligheidsmededeling
HP-veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van notebookbatterijen
U ontvangt dit bericht omdat HP in samenwerking met verschillende regelgevende overheidsinstanties een wereldwijd vrijwillig veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging heeft aangekondigd voor bepaalde notebookbatterijen.
De betrokken batterijen zijn tussen maart 2013 en augustus 2015 wereldwijd geleverd bij bepaalde HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- en HP Pavilion-notebooks, en/of aangeschaft als accessoire of als reserve, of geleverd als vervanging via onze Ondersteuning.
De batterijen kunnen oververhitten en een brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten. Omdat deze batterijen brand- en verbrandings- gevaar opleveren, is het uiterst belangrijk om te controleren of batterijen betrokken zijn. Uw veiligheid is voor HP van het grootste belang.
Ga onmiddellijk naar de HP-website voor batterijterugroeping: www.hp.com/go/batteryprogram2016 om te controleren of uw batterij in aanmerking komt voor dit terugroepingsprogramma. Als uit het validatie- proces blijkt dat uw batterij betrokken is, dient u het gebruik van de batterij onmiddellijk te staken en deze uit de notebook te verwijderen.
HP biedt een gratis vervangende batterij aan voor elke batterij waarvan is geverifieerd dat deze betrokken is. U kunt de batterij verwijderen en de notebook blijven gebruiken terwijl deze is aangesloten op een externe stroombron.
Opmerking: Uit het validatieprogramma blijkt mogelijk dat uw batterij niet in aanmerking komt voor dit terugroepingsprogramma. In dat geval kunt u de batterij blijven gebruiken en is een vervanging niet nodig.
Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het eventuele ongemak dat dit veroorzaakt kan hebben.
Met vriendelijke groet,
HP Inc.
Wijziging
Mocht u een nieuw telefoon-
nummer, email-adres of adres
hebben of krijgen, geeft u dat
dan door aan onze secretaris.

Agenda

Oktober 2016
04 Inloopmiddag
06 Inloopavond
11 Inloopmiddag
13 Inloopavond
18 Inloopmiddag
20 Inloopavond
25 Inloopmiddag
27 Inloopavond
De inloopmiddagen  beginnen om 14.00 uur.
De inloopavonden
beginnen om 19.30 uur.

Ziekte
Kent u een lid die ernstig of langdurig ziek is, graag doorgeven aan:
mevr. R. Boog 0598-399289
of mevr. B.E.C. Frank
050-4041799