p/a Wijkcentrum “De Kern”
Rembrandlaan 72a
9601 XD  Hoogezand
E-mail: secretaris
IBAN: NL68RABO0379100924
  Alt H.S.
Seniorencomputervereniging “alt h.s.”
Computervereniging voor 55 plussers
Postadres:
Secretariaat:
A. Viel
Dahliastraat 44
9611 GK Sappemeer
0598-395345
 
Nieuws         Doelstelling
 
Mededeling Windows10

Heeft u als lid van Alt HS een vraag over Windows10, dan kunt u die stellen aan dhr. B. den Bak, dhr. J. Jongman of mevr. J. Kappe. 1 van hen is aanwezig bij de inloopbijeenkomsten. Wel graag een omschrijving van het probleem geven. Om verwarring en misverstanden te voorkomen, niet meer dan 1 probleem tegelijk. Uw vraag wordt persoonlijk behandeld in zaal 5a. Voor technische vragen kunt u terecht bij dhr. K. Jongsma.
 
voorzittershamer

Nieuwjaaarsrolletje
Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaarsvisite

Hierbij wordt u, als lid van de Senioren Computer Vereniging Alt H.S.,
van harte uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering en Nieuwsjaarsvisite op donderdag 12 januari 2017.
De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de grote zaal van de Kern. Voor de pauze is de Algemene Leden Vergadering, ter afsluiting van het verenigingsjaar, na de pauze de traditionele Nieuwjaarsvisite.
Het traditionele nieuwjaarsrolletje zal zeker niet ontbreken. Vooral het vullen hiervan is al een hilarische bezigheid.
Uw aanwezigheid voor beide evenementen wordt zeer op prijs gesteld.
 
Gevaar Waarschuwing

Beste mensen.
Wees rond de feestdagen erg op je hoede
Dit is bittere ernst voor iedereen in Nederland en het begint in nu ook in BelgiŽ!!!! Momenteel worden in Nederland pakketjes bezorgd bij mensen die deze niet besteld hebben. De vaak platte pakketjes (games)worden gewoon door de brievenbus gestopt, je kunt ze dus niet weigeren. Op het pakje staat wel jouw adres, maar met een andere naam (van een niet bestaand persoon). Later op de dag belt er iemand bij je aan die zegt dat hij/zij het pakketje komt ophalen. Deze persoon geeft als reden dat het pakketje door een vriend/vriendin is besteld, maar dat deze vriend/vriendin het huisnummer niet goed heeft doorgegeven. GEEF HET PAKKETJE NIET MEE!!!!. Geef je het pakketje wel mee,dan ontvang jij na enige tijd een betalingsherinnering van de afzender. Jij bent dan blijkbaar aansprakelijk voor de kosten. Vertel de afhaler dat je eerst contact opneemt met de afzender van het pakketje en de afhaler zal zonder morren vertrekken.
Trap er dus niet in, al komt de afhaler overtuigend en geloofwaardig over. Ook de politie waarschuwt om geen onbestelde pakketjes af te geven aan vreemden! Neem dus contact op met de afzender van het pakketje en retourneer dit - meld dit dan bij de politie. (0900 8844).
Blijf op je hoede en geef geen onbestelde pakketjes mee aan vreemden, dan is het snel afgelopen met deze laffe manier van frauderen.
Wijziging
Mocht u een nieuw telefoon-
nummer, email-adres of adres
hebben of krijgen, geeft u dat
dan door aan onze secretaris.

Agenda

Januari 2017
05 Inloopavond
10 Inloopmiddag
12 Alg. Leden Verg.
  Nieuwjaarsvisite
17 Inloopmiddag
19 Inloopavond
24 Inloopmiddag
26 Inloopavond
31 Inloopmiddag
De inloopmiddagen  beginnen om 14.00 uur.
De inloopavonden
beginnen om 19.30 uur.

Ziekte
Kent u een lid die ernstig of langdurig ziek is, graag doorgeven aan:
mevr. R. Boog 0598-399289
of mevr. B.E.C. Frank
050-4041799